Your Company
Företaget Tjänster Produkter Kontakt
Arbetstidsstämpling Varianthantering

Item Designer är en applikation som gör det möjligt att skapa upp oändligt antal varianter på artiklar.

Detta underlättar för tillverkande företag som kan kombinera ihop moduler till ett stort antal slutprodukter.

Till exempel om man tillverkar skrivbord och dessa kan ha olika färger/laminat på bänkskivan samt olika höjd och färg på benen. Då skapar man upp en skrivbordvariant istället för att behöva skapa en artikel för varje unik kombination.

De olika varianterna som ska gå att välja på skapas upp i ett användarvänligt program där man importerar data från NAV. Efter att varianterna skapats upp så exporterar man dessa tillbaka till NAV.

Man kan likna Item Designer vid en konfigurator men utan något regelverk.

Copyright(C) CECon AB