Your Company
Företaget Tjänster Produkter Kontakt
Arbetstidsstämpling Varianthantering

CECon har tagit fram ett antal tilläggsprodukter till NAV.

Det som skiljer dessa produkter mot traditionella tilläggsprodukter är att istället för att göra all utveckling i NAV så har vi gjort .NET komponenter som vi har integrerat i NAV. Fördelen med detta är att det blir enklare att uppgradera NAV då koden ligger utanför, samt att det egentligen inte finns några begränsningar i vad man kan utveckla i .NET miljö.

Läs mer om de olika tilläggsprodukterna ovan.

Copyright(C) CECon AB