Your Company
Företaget Tjänster Produkter Kontakt
Arbetstidsstämpling Varianthantering

SFC "Shop Floor Control" är en applikation för att starta och stoppa operationer i NAV. Detta gör det möjligt att avrapportera operationer direkt från vekstadsgolvet.

SFC är integrerad med NAV och data utbyts i realtid.

Ladda hem produktblad här

Copyright(C) CECon AB